Procena rizika predstavlja primarnu stratešku aktivnost u izgradnji i funkcionisanju sistema bezbednosti svake uspešne kompanije. Kroz proces procene rizika identifikuju se i sagledavaju opasnosti po organizaciju i njene interese te se u odnosu na konstatovane nivoe rizika određuju i propisuju adekvatne mere za njihovo minimiziranje i eliminaciju. Shodno zaključcima procene rizika vrši se planiranje obezbeđenja kroz definisanje proceduralnih, operativnih i taktičkih  radnji u cilju efikasnog tretiranja identifikovanih pretnji po imovinu i poslovanje subjekta.

Bezbednosna procena se utvrđuje u obliku pisanog projekta i glavni je deo plana obezbeđenja.

Kroz projekat bezbednosne procene naš tim obučenih i licenciranih stručnjaka utvrđuje postojeće stanje bezbednosti, prepoznaje potencijalne opasnosti i precizira zadatke za otklanjanje uzroka, kao i odabir tehnikče opreme za zaštitu imovine i preventivno sprečavanje od nastanka štete.