Imaju veoma širok spektar primene u tehničkoj zaštiti stambenih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namena, sprečavajući ulazak neovlašćenih osoba i incidentne situacije nastale usled tehničkih nedostataka u objektima.

Naši protivprovalni alarmni sistemi obezbeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka, ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.

Poznati po profesionalnosti  stručnosti Parabellum tim koristi najsavremenije alarmne sisteme koji se mogu koristiti kako u poslovne tako i u privatne svrhe. Veliki broj kompanija želeći da zaštiti fizički pristup svojoj imovini i poverljivim podacima, kao i krađu skupe tehnike ugrađuje alarme kako bi sprečili potencijalnu opasnost. Sa druge strane sve više fizičkih lica se odlučuje da alarmi brinu o njihovoj bezbednosti. Na taj način se osećaju sigurnije i rasterećenije.