Službenici obezbeđenja imaju veoma odgovoran zadatak da štite objekte, lica i poslovanje od mogućih upada, incidenata ili neželjenih situacija koje mogu ugroziti pomenute vrednosti.

Službenik obezbeđenja je obučen i licenciran i može biti angažovan da prati video nadzor, da proverava lična dokumenta, vrši pretres ili sprečava ulaz u određeni objekat. Zadaci službenika obezbeđenja doprinose da se vlasnici kompanija i zaposleni osećaju sigurnije i da se posvete poslu.

Službenici obezbeđenja takođe mogu pomagati klijentima, mogu raditi na prijavnici ili kao čuvar koji nadgleda ulaz u objekat. Angažovanje komunikativnih, kulturnih, uslužnih i sposobnih službenika šalje poruku da je vaša firma bezbedna i posvećena klijentima.