Sistemi evidencije radnog vremena obezbeđuju precizne podatke radnicima i poslodavcima o radnom angažovanju zaposlenih. Ovi sistemi, zahvaljujući svojim grafičkim i tabelarnim izveštajima, omogućuju kadrovskim službama i menadžmentu jasan uvid u angažovanje radnika na poslu. Ovo uključuje kašnjenja na posao, prekovremeni rad, rad na terenu, korišćenje pauze za topli obrok i mnoge druge aktivnosti zaposlenih.

Poslodavci koriste sisteme za evidenciju radnog vremena kako bi imali precizan uvid u kašnjenja na posao i duža odsustvovanja zaposlenih u toku radnog vremena, i tako sprečili zloupotrebe, pre svega u domenu manipulacija obračuna broja prekovremenih radnih sati, ali i dobili pregled efikasnosti pojedinačnih zaposlenih tokom zvaničnog radnog vremena.

Povezivanje sistema kontrole pristupa sa evidencijom radnog vremena, postiže se mnogo veća bezbednost ljudi, objekata i informacija.

Savremeno poslovanje u kome je rad bez informacionih tehnologija već postao nezamisliv, elektronski sistemi evidencije radnog vremena predstavljaju idealno rešenje iz sledećih razloga:

  • Nije neophodno angažovanje dodatnih zaposlenih u kadrovskim službama.
  • Moguće je voditi tačnu evidenciju prisutnosti zaposlenih, odnosno vremena dolaska i odlaska sa posla.
  • Obračun zarada postaje daleko lakši i precizniji čak i za sisteme u kojima su radnici angažovani u smenama, čak i kada se vremenski preklapaju.
  • Moguće je vršiti tačne kadrovske analize koje omogućavaju preraspodelu radne snage uz maksimalnu efikasnost.

U ponudi imamo multifunkcionalne terminale za evidenciju radnog vremena koji poseduju različite mogućnosti autorizacije (prepoznavanje lica, smart kartica, QR kod, šifra i kombinacija svih). Autorizacija pristupa prepoznavanjem lica je jedna od najsigurnijih i najbezbednijih jer je zloupotreba nemoguća uz sigurnost prepoznavanja čak do 99%, a ako se povežu dva tipa autorizacije ne postoji mogućnost propusta.

Parabellum tim stručnjaka će izvršiti planiranje, projektovanje i izvođenje sistema za evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite.