Najefikasniji i najbolji način da zaštitite vaš dom ili poslovni objekat je instalacija jedinstvenog sigurnosnog alarmnog sistema koji posedujemo.

Protivprovalni alarmni sistemi imaju veoma širok spektar primene u tehničkoj zaštiti stambenih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namena, sprečavajući ulazak neovlašćenih osoba i incidentne situacije nastale usled tehničkih nedostataka u objektima.
Naši protivprovalni alarmni sistemi obezbeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka,
ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Poznati po profesionalnosti stručnosti Parabellum tim koristi najsavremenije alarmne sisteme koji se mogu koristiti kako u poslovne tako i u privatne svrhe.

Veliki broj kompanija želeći da zaštiti fizički pristup svojoj imovini i poverljivim podacima, kao i otuđenje skupe tehnike ugrađuje alarmne sisteme kako bi sprečili potencijalnu opasnost. Sa druge strane sve više fizičkih lica se odlučuje da alarmni sistemi brinu o njihovoj bezbednosti. Na taj način se osećaju sigurnije i rasterećenije.

Alarmni sistemi koji se koriste u privatne svrhe služe kako bi se zaštitili od upada neželjenih lica u kuću i vaše imanje.
U poslednje vreme sve su češći slučaji razbojništva i krađa. U njima nažalost često dođe i do sukoba i povreda vlasnika istih.
Upravo iz tih razloga se ugrađuju alarmni sistemi kako bi se pravovremeno sprečile neželjene situacije, a u slučaju eventualnog napada napraviti upozorenje i izazvati strah kod napadača koji pri tom gleda da se skloni i pobegne a ne da napadne.
Takođe kada ste na putovanju u svakom trenutku možete da imate uvid u dešavanja u Vašem objektu putem aplikacije na mobilnom telefonu, koja je povezana sa alarmnim sistemom.
Na taj način imaćete monitoring 24/7 dešavanja u vašem domu.

Alarmni sistemi su osnova za bezbednost poslovnih prostora i objekata gde je pristup strogo zabranjen (laboratorije, prostorije u kojima se čuvaju poverljivi podaci i novac ili mestu gde se nalaze osobe koje moraju biti zaštićene).
Alarmni sistemi mogu sačuvati vaš biznis tako što će sačuvati vredna dokumenta ili uređaje od otuđivanja.
Nije stvar samo u materijalnoj vrednost jer ona je nadoknadiva već se radi o vrednosti informacija (dokumenta, ručni zapisi, elektronski zapisi skladišteni na diskove, itd). Kada osetljive informacije dospeju u ruke pogrešnih osoba šteta može biti nemerljiva.

Parabellum u ponudi ima veliki broj najrazličitijih modula, senzora i detektora za sve lokacije i sve primene: PIR senzore, dualne PIR i mikrotalasne senzore, akustične senzore za detekciju loma stakla, senzorske kontakte za prozore i vrata, detektore potresa, antimaskirajuće senzore i senzore otporne na kretanje kućnih ljubimaca, eksterne senzore otporne na sve klimatske uslove, detektore dima, vatre, gasa i poplave, alarmne sirene sa alarmnim svetlom, bežični panik taster, ručni SOS panik taster za poziv u momoć itd.

DETEKCIJA POKRETA
Detektori pokreta su osnova vašeg alarmnog sistema. Namena im je detekcija neovlašćenog prisustva i kretanja u štićenom prostoru.
PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju zaštitu detektuje pokret objekta koji ima temperaturu ljudskog tela.
Karakteristike detekcije mogu biti optimizovane korišćenjem alternativnih sočiva za dugačak hodnik, kućne ljubimce, zavese.
Dvostruki pir detektor je projektovan za detekciju pokreta ljudskog tela unutar objekata, a detekcija u dve zone pruža visoku otpornost na kretanje kućnih ljubimaca.

DETEKCIJA LOMA STAKLA I OTVARANJA PROZORA I VRATA
Želite da zaštitite vašu porodicu i imovinu dok se nalazite u objektu? Velika je verovatnoća da će provalnik pokušati da uđe u objekat razbijanjem staklenih površina ili otvaranjem vrata i prozora. Uključivanjem noćnog režima rada vaše alarmne centrale detektori loma stakla u kombinaciji sa detektorima otvaranja vrata i prozora će vam omogućiti detekciju neovlašćenog ulaska dok se vi neometano krećete po kući. Dvostruka tehnologija senzora loma stakla reaguje na promene vazdušnog pritiska i praćena je analizom zvuka da bi osigurala visok nivo otpornosti na lažne alarme.

Detektori otvaranja vrata i prozora su prva linija zaštite Vašeg doma. Detektovaće svaki neovlašćeni, nasilni ili nenasilni pokušaj otvaranja vrata i prozora.

U kombinaciji sa detektorima loma stakla predstavljaju ultimativnu zaštitu vašeg doma čak i dok se vi nalazite u njemu.

DETEKCIJA POŽARA, POPLAVE I CURENJA GASA
Pravovremeno otkrijte opasnost i spasite život. Požar, poplava i curenje gasa predstavljaju realnu opasnost po život i imovinu, nadogradite vaš alarmni sistem detektorima požara,poplave i curenja gasa i obezbedite sebi vreme za reakciju i sprečavanje opasnosti.

Detektori požara su u stanju da prepoznaju prisustvo dima u ranoj fazi, kao i povećanje temperature u prostorijama, detektori poplave prepoznaju pojavu vode u prostoriji, a detektori curenja gasa se aktiviraju curenjem zapaljivih gasova ili isparenja (prirodni gas, metan, propan, butan, acetilen, itd.).

PREVENTIVNO UPOZORENJE
Alarmne sirene i svetlosna signalizacija imaju višestruke namene. Prvenstvena namena im je lokalno oglašavanje vas i okoline u slučaju provale, ali istovremeno imaju ogroman psihološki uticaj na provalnika, kojem će jasno biti stavljeno do znanja da je njegova namera otkrivena.

PANIK TASTER
Panik taster je neizostavan deo bezbednosti mnogih firmi koje posluju sa velikim obrtom novca ili robom visoke vrednosti kao što su banke, pošte, trezori, kockarnice, kladionice itd. Takođe je idealan za starije ili nepokretne osobe, koje pomoću ovog tastera mogu lako da jave kada im je potrebna pomoć.

Nakon pritiskanja panik tastera aktiviraće se alarm u Parabelum monitoring centru, operateri će odmah kontaktirati klijenta i u slučaju potrebe interventni tim će izaći na teren i kontaktirati policiju ili hitnu pomoć.
U zavisnosti od potreba klijenta na raspolaganju su različiti načini za komunikaciju: bežična, žična i IP komunikacija unutar sistema, kao i dojava putem mobilnog telefona, mejlova i korišćenje Interneta za komunikaciju sa korisnikom i operaterima u Parabellum monitoring centru.

Kada senzor detektuje problem on na to upozorava alarmnu centralu (kontrolni panel), zatim alarmna centrala odmah šalje obaveštenje našem monitoring centru sa dežurnim interventnim timom koji u slučaju aktiviranja alarma odmah izlazi na teren i po potrebi obaveštava nadležne službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć).